Wij bieden end-to-end diensten aan

We zijn ervan overtuigd dat we beter samenwerken als we alle tussenlagen weglaten. Bij griph schakel je altijd rechtstreeks met de professional die je nodig hebt.
De advocaten en fiscalisten van griph zijn specialisten met allround ervaring. Door ons gezamenlijk netwerk kunnen we full service diensten aanbieden.

 


Onderneming

Overeenkomsten en geschillen rondom de onderneming. Van interne besluitvorming en aandeelhoudersgeschillen tot overnames, overnamegeschillen en bestuurdersaansprakelijkheden.


Startup

Startups hebben altijd bijzondere behoeften en soms beperkte middelen. Wij investeren met onze kennis en ervaring graag in samenwerking met veelbelovende initiatieven.


Faillissement

Ook als het misgaat, adviseren we ondernemers. Over herstructurering, turnaround, faillissement en doorstart, maar ook over incasso, pauliana, pandrecht, eigendomsvoorbehoud of bestuurdersaansprakelijkheid en over de rol en het handelen van de curator.


Arbeid

We adviseren en procederen over arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden, individueel of collectief ontslag, reorganisaties, overgang van onderneming en concurrentiebedingen. Wij staan werkgevers en werknemers bij, maar ook statutair bestuurders, zzp-ers en expats.


Fiscaal

Fiscaal advies over de day-to-day business, zoals over de vennootschapsbelasting, loonbelasting of BTW. Fiscale (her)structurering en de fiscale aspecten bij (internationale) transacties. Het doen van belastingaangiftes en bijstaan in geschillen met de Belastingdienst.


Procesrecht

Als de boot aan is, procederen we voor rechtbanken en in hoger beroep, in bodemprocedures, kort gedingen en verzoekschriftprocedures.


Contracten

Samenwerkingsovereenkomsten, koop en lease, leveranciersvoorwaarden en algemene voorwaarden, distributieovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht. We adviseren over aansprakelijkheid, bij tekortkoming en nakoming en procederen over ontbinding, dwaling en schade.


Incasso

Incassotrajecten voor onbetaalde vorderingen. Beslag en executie, kort gedingen en het uitwinnen van zekerheden als  hypotheekrecht en pandrecht. Vaste tarieven en snelle actie.


Vastgoed

Privaat en publiek. Van projectontwikkeling en planologie, grondverwerving en exploitatie, tot bouwen, koop, huur, (erf)pacht, contracten, aansprakelijkheid en schade.


Overheid

Wanneer de onderneming afhankelijk is van de overheid. Vergunningen, subsidies, besluit en bezwaar, toezicht, handhaving en boetes. Maar ook samenwerking met de overheid, contracten, (overheids-)aansprakelijkheid en schade.


Aansprakelijkheid

Ondernemers en ondernemingen kunnen in aanraking komen met aansprakelijkheden. Van productaansprakelijkheid tot  werkgeversaansprakelijkheid en van onrechtmatige daad tot bestuurdersaansprakelijkheid.

View all the griph people