DE O VAN ONTSLAGROUTE

Als werkgever bevindt u zich momenteel in een comfortabele positie: om het vertrek van een medewerker te forceren kunt u een keuze maken tussen de kantonrechter en het UWV. Beide trajecten kennen voor- en nadelen, waarop u uw strategie kunt afstemmen. Een oude werknemer ontslaan met veel dienstjaren? Als hij niet wil meewerken aan een ontslagregeling dan dreigt u met het UWV, want die kan zich alleen uitlaten over het ontslag en niet over een ontslagvergoeding. Heeft u een disfunctionerende medewerker onvoldoende gewaarschuwd of begeleid, dan kunt u langs de kantonrechter gaan, die veelal toch wel ontbindt, eventueel met een hogere vergoeding. Aan deze keuzevrijheid komt per 1 juli a.s. helaas een einde. De wet dwingt u dan tot een vaste keuze. Het systeem ziet er straks als volgt uit:

Het UWV

Als werkgever bent u verplicht de route van het UWV te volgen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, of bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer (> 2 jaar).

De kantonrechter

In alle andere gevallen, is de weg naar de kantonrechter verplicht. Denkt u dan aan situaties van regelmatig ziekteverzuim en disfunctioneren. Maar ook bij werkweigering , een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer of anderszins verstoorde arbeidsrelatie, zult u bij de kantonrechter moeten zijn. De kantonrechter is tot slot ook bevoegd te oordelen over de restcategorie: de andere omstandigheid die maakt dat de arbeidsovereenkomst niet in stand kan blijven.

Als werkgever zult u straks dus vooraf een keuze moeten maken voor een bepaalde ontslaggrond en daarmee is de ontslaginstantie gegeven. Heeft u een disfunctionerende medewerker, die op de nominatie staat om in het kader van een reorganisatie te vertrekken, dan heeft u een probleem dat alleen kan worden opgelost door iedere ontslaggrond afzonderlijk voor te leggen aan resp. de kantonrechter en het
UWV. Een gecombineerde afhandeling is niet meer mogelijk. Om de slogan van de belastingdienst maar eens te gebruiken: leuker kunnen we het niet maken, gemakkelijker evenmin.