DE P VAN PENSIOENONTSLAG

Wij zien regelmatig in arbeidscontracten staan dat het dienstverband van rechtswege eindigt zodra de werknemer 65 jaar wordt. Tot voor kort het moment waarop aanspraak op AOW ontstond. Inmiddels wordt de AOW-gerechtigde leeftijd al enige tijd stapsgewijs verhoogd. De contractuele bepaling dat automatisch ontslag volgt bij 65 jaar zou dan leeftijdsdiscriminatie opleveren. Voorheen adviseerden wij daarom om uw standaard contracten aan te passen en voor het beoogde pensioenontslag aan te sluiten bij ‘de AOW-gerechtigde leeftijd’.

Per 1 juli 2015 kunt u een dergelijke contractuele afspraak achterwege laten.

Vanaf die datum is het pensioenontslag namelijk in de wet geregeld. In artikel 7:669 lid 4 BW om precies te zijn. Dat artikel bepaalt dat u het dienstverband met uw werknemer kunt opzeggen tegen of na de dag waarop hij of zij de AOW-gerechtigde leeftijd of een afwijkende pensioenleeftijd bereikt, tenzij u schriftelijk iets anders overeenkomt. Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór het bereiken van die leeftijd.

Het wettelijk pensioenontslag is een zelfstandige ontslaggrond, die naast de zogenoemde limitatieve ontslaggronden staat. Daarover informeerden wij u al eerder. Zie voor een compleet overzicht de G van (ontslag) gronden.
De wettelijke transitievergoeding, die op 1 juli a.s. zijn intrede doet, is bij een pensioenontslag niet verschuldigd. Wanneer de transitievergoeding wel betaald moet worden, hoort u van ons bij de T van Transitievergoeding.