DE Q VAN QUOTUM

Het Quotum van 10% (afwijking van het afspiegelingsbeginsel).

Het huidige Ontslagbesluit biedt mogelijkheden om van het afspiegelingsbeginsel af te wijken. Zo mogen onmisbare werknemers blijven (anders wordt hun werkgever ontroostbaar). Deze afwijkingsmogelijkheden zullen terugkomen in de nieuwe ministeriële regeling. Minister Asscher heeft toegezegd dat die regeling deze week nog zal worden gepubliceerd (it’s gonna be close). Het zal tijd worden want de praktijk snakt naar duidelijkheid.

Daarnaast zal geregeld worden dat partijen bij CAO overeen mogen komen dat werknemers die bovengemiddeld presteren, of die naar verwachting over een meer dan gemiddelde potentie beschikken voor de toekomst, buiten de toepassing van de afspiegeling worden gehouden. Deze afwijking mag in beginsel ten hoogste 10% van de werknemers betreffen die op grond van de afspiegeling voor ontslag in aanmerking zouden komen.

Deze afwijking van 10% van het afspiegelingsbeginsel geldt niet voor de leeftijdscategorieën 15–25 en 55 jaar en ouder. De nadere voorwaarden voor deze afwijkingsmogelijkheid zullen nog worden uitgewerkt in de aangekondigde regeling. Duidelijk is wel dat de werkgever het bovengemiddeld presteren aannemelijk zal moeten maken (objectiveren!). Een transparante en consistente beoordelingssystematiek is daarbij cruciaal.

Buiten deze talentregeling kan – misschien zelfs zonder enige beperking – van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken, indien de werkgever en de betrokken vakbonden een ontslagcommissie hebben opgericht. Zo’n commissie zal dan in de plaats van het UWV ontslagverzoeken vanwege bedrijfseconomische redenen behandelen.

De WWZ biedt kortom een belangrijke verruiming van de mogelijkheden om van het afspiegelingsbeginsel af te wijken. Of de praktijk daarvan gebruik zal en kan maken moeten we afwachten. Veel hangt bijvoorbeeld af van de opstelling van de vakbonden. Hun (oudere) leden konden wel eens weinig belang hebben bij een grootschalig gebruik van afwijkingsmogelijkheden onder de WWZ.