DE R VAN REORGANISATIE

Als u na 1 juli 2015 binnen uw onderneming gaat reorganiseren, en daarbij worden medewerkers ontslagen, dan dient u zich te wenden tot het UWV voor een ontslagvergunning.
De ontbindingsprocedure bij de kantonrechter is na 1 juli 2015 niet meer mogelijk als het om reorganisatie gaat.

Ook in de UWV procedure bent u straks aan de werknemer de transitievergoeding verschuldigd. Onder welke voorwaarden dat is, kunt u over twee weken lezen bij de T van Transitievergoeding.

Om te bepalen welke werknemers er bij reorganisatie voor ontslag in aanmerking dienen te komen, blijft het afspiegelingsbeginsel binnen de uitwisselbare functies per bedrijfsvestiging de norm. Zoals wij u vorige week hebben bericht, wordt met de WWZ de mogelijkheid geïntroduceerd om bij cao 10% van de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen buiten de afspiegeling te houden op grond van de “talentregeling”. Daarnaast kan bij cao worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel. Zie daarvoor
de Q van Quotum.
Door het gewijzigd ontslagrecht kunnen zieke werknemers vanaf 1 juli 2015 niet meer worden ontslagen vanwege reorganisatie. U moet dan immers naar het UWV om toestemming te krijgen het dienstverband met de zieke werknemer op te zeggen, terwijl er bij ziekte sprake is van een opzegverbod. In de huidige praktijk biedt het vragen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter dan nog uitkomst, omdat de rechter reorganisatie niet ziet als een ontslaggrond die verband houdt met de ziekte en het opzegverbod – kort gezegd – dan geen toepassing heeft. Die keuzemogelijkheid heeft u op 1 juli 2015 niet meer.

Goed nieuws is dat de WWZ het mogelijk maakt om de duur van de ontslagprocedure bij het UWV in mindering te brengen op de opzegtermijn die in acht genomen moet worden (nu nog is de aftrek gemaximeerd op een maand), mits er een opzegtermijn van ten minste een maand overblijft.