De Wet DBA

De Wet DBA en de met name door het bedrijfsleven geuite kritiek daarop zijn de afgelopen maanden volop in het nieuws geweest. Dat heeft ertoe geleid dat staatssecretaris Wiebes de handhaving van de wet heeft uitgesteld naar 1 januari 2018 (was 1 mei 2017). Hoewel die tijd gebruikt zal worden om de ‘ongewenste neveneffecten’ in de praktijk zoveel mogelijk weg te nemen, zijn er geen aanwijzingen dat de wet ingrijpend wordt aangepast. Dit betekent dat er vroeger of later toch gewerkt moet worden met modelcontracten. Suzanne, Yvette en Marjolein hebben hier al ruime ervaring mee opgedaan en helpen je graag op weg.