Per 1 juli 2017 extreme betaaltermijnen niet langer toegestaan

Ben je een mkb-ondernemer die diensten verleent of producten levert aan grote ondernemers die extreem lange betaaltermijnen hanteren van meer dan 60 dagen? Dan is deze blog interessant voor jou.

Vanaf 1 juli 2017 gelden nieuwe regels waardoor grote ondernemers (alle ondernemers die geen mkb-ondernemers zijn) gebonden zijn aan een maximale betaaltermijn van 60 dagen. Dit houdt in dat grote ondernemers in handelscontracten geen betaaltermijnen van meer dan 60 dagen mogen opleggen aan middelgrote of kleine ondernemers, waaronder ook zzp’ers. Doen ze dit wel dan is die bepaling nietig en geldt automatisch een termijn van 30 dagen. Indien de rekening toch later dan 30 dagen wordt betaald, dan is de grote ondernemer wettelijke handelsrente (8% per jaar sinds 1 januari 2017) verschuldigd over de termijn die de 30 dagen termijn overschrijdt. Kortere termijnen dan 60 dagen, mogen natuurlijk wel altijd door grote ondernemers worden bedongen.

Deze regeling wordt opgenomen in artikel 6:119a lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. De regeling is er gekomen, omdat betaaltermijnen in de praktijk door grote ondernemers vaak flink werden opgerekt tot 90 dagen en soms zelfs tot 180 dagen. Hierdoor raakten veel mkb-ondernemers in de financiële problemen, omdat zij zelf vaak netjes op tijd het product of de dienst al hadden geleverd aan de grote ondernemer.

Mocht er sprake zijn van een bestaand contract met daarin een betalingstermijn van langer dan 60 dagen, dan geldt hiervoor een overgangstermijn van één jaar na het inwerking treden van de nieuwe regeling op 1 juli 2017. Dus vanaf 1 juli 2018 geldt de nieuwe regeling voor alle handelsovereenkomsten met grote ondernemers.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan gerust contact op met
Gea Flapper van g r i p h.