DE H VAN HERPLAATSINGS- EN SCHOLINGSPLICHT

Herplaatsing en scholing worden belangrijker onder de WWZ.

Algemene wettelijke scholingsplicht
Vanaf 1 juli 2015 bent u verplicht te investeren in de scholing van uw werknemer. Het gaat niet alleen om scholing die nodig is voor de uitoefening van de functie, maar ook om scholing ter voorkoming van ontslag.

Verplichte herplaatsing en scholing bij ontslag
Voordat u tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst over kunt gaan, moet u eerst kijken of uw werknemer binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie, zo nodig met behulp van scholing. Deze verplichting geldt voor bijna alle ontslaggronden. Soms is herplaatsing en scholing echter niet aan de orde, zoals bij verwijtbaar handelen van de werknemer of ander ontoelaatbaar gedrag. Wees er tot slot op bedacht dat scholing nog een bijzondere plaats inneemt bij ontslag wegens disfunctioneren. Zie daarvoor de D van Dossieropbouw.
Kortom: herplaatsing en scholing maken straks verplicht onderdeel uit van uw vaste personeelsbeleid.
Het is aan te raden daar nu al op te anticiperen, zodat u per 1 juli 2015 bent voorbereid. Overigens is het goed om te weten dat bepaalde scholingskosten, onder voorwaarden die de Minister nader in een besluit heeft uitgewerkt, in mindering kunnen komen op de transitievergoeding bij ontslag. De werknemer moet met die aftrek wel instemmen.