Is de jaarrekening 2016 al (bijna) gedeponeerd??

Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016 geldt dat de uiterste termijn voor het openbaar maken van de jaarrekening verkort is van dertien naar twaalf maanden na afloop van het betreffende boekjaar. Dat betekent dus dat de jaarrekening 2016 uiterlijk 31 december 2017 openbaar gemaakt moet zijn.

Micro- en kleine ondernemingen zijn bovendien verplicht elektronisch te deponeren met gebruikmaking van SBR. Voor middelgrote ondernemingen wordt dat vanaf het boekjaar 2017 verplicht. Overigens is het niet nodig zelf SBR software aan te schaffen, de Kamer van Koophandel biedt de online dienst ‘zelf deponeren jaarrekening’ aan, waarna die instantie voor verwerking zorgdraagt.

Marjolein2 web

Marjolein van den Boogerd