DE J VAN JONGEREN ONDER DE 18 JAAR

Voor jongeren onder de 18 jaar hanteert de WWZ vanaf 1 juli 2015 een afwijkend regime voor mogelijkheid om een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar te sluiten (“een keten”).

Voor “normale werknemers” geldt vanaf 1 juli 2015 dat wanneer er in een periode 24 maanden meer dan 3 drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten, en er tussen deze arbeidsovereenkomsten geen onderbreking zit van meer dan 6 maanden, er van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Deze ketenregeling geldt niet voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar. Voorwaarde is dat de jongere gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkzaam is. Deze uitzondering lijkt dan ook vooral te zien op vakkenvullen en andere baantjes voor scholieren.

Voor werkgevers die jongeren onder de 18 jaar inzetten, is het van belang om goed in de gaten te houden en te administreren dat er gemiddeld niet meer dan 12 uur wordt gewerkt en ook wanneer de jongere 18 jaar wordt.