Nieuw ROZ-model huurovereenkomst woonruimte

Sinds kort is er een nieuw model voor de huurovereenkomst woonruimte, vastgesteld door de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). De ROZ stelt eens in de zoveel tijd model-huurovereenkomsten en algemene bepalingen op voor bedrijfs-, winkel- en woonruimten. Het nieuwe model vervangt het model uit 2003 en sluit aan op de laatste ontwikkelingen op de markt en binnen de wet- en regelgeving. De meest opvallende wijzigingen zijn de volgende.

Tijdelijke verhuur zonder huurbescherming

Het nieuwe model houdt rekening met de per 1 juli 2016 in werking getreden Wet doorstroming huurmarkt 2015. Daardoor is er de mogelijkheid om zelfstandige woningen tot twee jaar te verhuren of om onzelfstandige woningen tot vijf jaar te verhuren, zonder huurbescherming. Hier is geen opzegging voor nodig, alleen moet de verhuurder het einde van de huur wel tijdig schriftelijk bevestigen. Anders gaat de huur over in een contract voor onbepaalde tijd en geniet de huurder wél huurbescherming.

Specifieke doelgroepen

Ook bevat het nieuwe model de mogelijkheid om te verhuren aan een specifieke, in de wet genoemde, doelgroep: gehandicapten, ouderen, jongeren onder 28 jaar, studenten, promovendi en grote gezinnen. Indien de huurder niet langer tot de genoemde doelgroep behoort, kan de verhuurder de overeenkomst met een beroep op dringend eigen gebruik opzeggen. Dat verruimt de mogelijkheden tot opzeggen en is dient de doorstroming binnen de huurmarkt te bevorderen.

Uitsluiting opzeggen gedurende eerste jaar

Opvallend is dat het nieuwe model vasthoudt aan de gangbare praktijk van vóór 1 juli 2016 om een overeenkomst voor een jaar aan te gaan (gedurende welke geen van de partijen kon opzeggen) met aansluitend een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Sinds de wetswijziging per 1 juli 2016 is het echter nog maar de vraag of dat mogelijk is. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is namelijk tussentijds opzegbaar door de huurder. In de handleiding bij het nieuwe model wijst de ROZ zelf ook op deze rechtsonzekerheid. De jurisprudentie zal dit moeten uitwijzen.

Airbnb en boetebepaling

De nieuwe algemene bepalingen bepalen expliciet dat onderverhuur via Airbnb of soortgelijke organisaties niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. In het nieuwe model huurovereenkomst is een specifieke boetebepaling voor onderverhuur opgenomen, maar deze boetebepaling geldt ook voor andere verplichtingen van de huurder. De bedragen zijn vrij door partijen te bepalen, maar in de handleiding zijn hiervoor wel suggesties opgenomen.

Vragen over dit nieuwe model? Neem contact op met Olivia den Hollander.