Uitbreiding verhaalsmogelijkheden bij bestuurdersaansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de bestuurder(s) van een rechtspersoon blijft een hot-topic en aanleiding voor een haast oneindige stroom van procedures. Het uitgangspunt is dat een bestuurder alleen aansprakelijk is voor handelingen van de rechtspersoon als hij zich schuldig heeft gemaakt aan kennelijk onbehoorlijk bestuur of anderszins onrechtmatig heeft gehandeld èn hem van dit handelen een persoonlijk ernstig verwijt valt te maken.

Om te voorkomen dat een bestuurder zich verschuilt achter wéér een ander rechtspersoon, bepaalt de wet dat de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon mede hoofdelijk rust op de bestuurder van die bestuurder-rechtspersoon. Er kan dus worden ‘doorgepakt’ totdat er een natuurlijk persoon bestuurder is.

Er bestond lang onduidelijkheid of dat ‘doorpakken’ beperkt was tot bepaalde grondslagen voor bestuurdersaansprakelijkheid. Aan die onduidelijkheid heeft de Hoge Raad afgelopen vrijdag een einde gemaakt door te bepalen dat het geldt voor alle gevallen waarin een rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk is op grond van de wet. Klik hier voor het arrest.

Dit biedt partijen die hun schade verhaald willen zien een belangrijke uitbreiding van de verhaalsmogelijkheden. Neem eens contact met me op als je de mogelijkheden van een concreet geval wil laten toetsen.

Marjolein2 web

Marjolein van den Boogerd