DE Y VAN …, TSJA WAARVAN EIGENLIJK

Dit jaar vindt op 4 juli de Grand Depart plaats in Utrecht. De stad is in alle staten, gekkenhuis. De proloog van de Tour de France valt samen met het Amerikaanse Independance-day, de ‘fourth-of-JulY’. Wat het Griph-team betreft verrijken we Nederland met een nieuwe herdenkingsdag: 1 juli 2015, de dag dat de WWZ in werking treedt.

De gebeurtenis waar een onafhankelijkheidsdag op is gebaseerd zal doorgaans helder omlijnd zijn. Bij de inwerkingtreding van de WWZ ligt dat anders. Dat komt door het overgangsrecht, waardoor de verhouding tussen werkgevers en werknemers soms ver na 1 juli as. verandert. Aan de belangrijkste
overgangs-issues besteden we hier aandacht.

Voor de aanpassing van de ketenregeling (zie de K van Ketenregeling) is het relevant of op 30 juni 2015 een geldende cao de arbeidsovereenkomst beheerst waarin (i) de wettelijke ketenregeling van toepassing is verklaard of (ii) daarvan is afgeweken. In dat geval blijft de bestaande regeling van kracht tot het moment dat de looptijd van de cao verstrijkt, maar uiterlijk op 1 juli 2016. Voor de praktijk resteren belangrijke aandachtspunten. Een daarvan is het feit dat vanaf 1 juli 2016 de nieuwe regeling onmiddellijk van toepassing is op lopende individuele arbeidsovereenkomsten. Een arbeidsovereenkomst die op dat moment de toegestane keten conform de nieuwe regeling al heeft overschreden, verandert direct in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het huidige ontslagrecht blijft van toepassing op opzeggingen, verzoeken daartoe en gedingen die zijn begonnen voor 1 juli 2015. Op grond van deze bepaling dienen opzeggingen (dus inclusief ontslag op staande voet en proeftijd) en ontbindingen die onder het oude recht zijn gedaan, onder het oude recht afgehandeld te worden, inclusief de procesbepalingen. Dat het ontslagrecht van toepassing blijft op opzeggingen, verzoeken daartoe en gedingen, geldt daarmee ook voor de bepalingen over de vergoeding. Een werkgever die vreest

Dat de transitievergoeding wel eens hoger kan zijn dan wat hij op grond van art. 7:681 BW zal moeten betalen, kan dus op 30 juni 2015 een verzoek om toestemming bij het UWV indienen.

Als op 1 juli as. het startschot voor de WWZ wordt gegeven zullen veel arbeidsrelaties daar voorlopig niets van merken. De proloog van de WWZ is een tijdrit waarin de verschillende onderdelen van de wet na elkaar vertrekken.