DE Z VAN ZIEKE WERKNEMER

Met de invoering van de WWZ kan de werkgever niet meer zelf bepalen of hij voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst naar de kantonrechter gaat of naar UWV.

De wet schrijft bij bedrijfseconomische redenen en bij ziekte of gebreken van de werknemer de route via UWV voor (opzegging met een ontslagvergunning). In de overige in de wet geregelde gevallen is de kantonrechter bevoegd om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Bij ziekte van een werknemer kan de arbeidsovereenkomst niet worden opgezegd gedurende de eerste 2 jaar van ziekte (vanwege het geldende opzegverbod). Onder het huidige recht is het echter toch mogelijk om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer te laten ontbinden, indien het verzoek tot ontbinding geen verband houdt met de ziekte van de werknemer (bijvoorbeeld bij reorganisatie van de onderneming).

Dat de werkgever in het geval van bedrijfseconomische redenen onder de WWZ naar het UWV moet om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, betekent dat zieke werknemers in geval van reorganisatie niet meer voor ontslag in aanmerking kunnen worden gebracht, indien zij nog geen 2 jaar ziek zijn. Indien u na 1 juli 2015 uw organisatie gaat reorganiseren, dan dient u hierop bedacht te zijn bij het bepalen van de werknemers die voor ontslag in aanmerking dienen te komen.